Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

ANBI

De belastingdienst heeft Victims of Violence erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee kunnen alle giften aan onze stichting van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. De bestuursleden, hulpverleners en vrijwilligers doen hun werk allen onbezoldigd. Vaak hebben zij er ander betaald werk naast. Alle giften kunnen daardoor volledig worden gebruikt (met uitzondering van kleine kosten) voor onze hulpvragers. Momenteel is het grootste deel van het geld nodig voor het bieden van veilig onderdak en hulp bij levensonderhoud.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Mw. P. van Deel, Kampen, bestuurslid
Mw. Drs. J. Vink, Zwolle, secretaris
Dhr. T.H. de Jong, Zwolle, voorzitter, penningmeester

De jaarrekeningen worden opgemaakt door een externe deskundige.

Via het contactformulier kunt u contact met het bestuur opnemen.

Door op de tabbladen in het menu onder ANBI te klikken, komt u bij de informatie over ons actuele beleidsplan en het laatste jaarverslag. Voor onze huidige activiteiten wijzen wij u ook graag op ons beleidsplan. Daarin geven we ook aan waar onze prioriteiten liggen.