Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Dit zien wij …

Mensen die te maken hadden met ernstig misbruik, mishandeling of gedwongen werden tot prostitutie of andere vormen van uitbuiting. Ze werden misbruikt, afgedankt en in de steek gelaten. Sommigen van hen worden nog steeds belaagd. Deze mensen hebben gemeenschappelijk het ernstige geweld, waarvan zij de gevolgen nog dagelijks ondervinden.

Ze zijn misbruikt, afgedankt, zonder economische waarde. Beschadigde mensen die het alleen niet redden en waarvoor onvoldoende hulp beschikbaar of bereikbaar is. Het leven op straat of in een geweldsituatie doet hun gezondheid dagelijks achteruit gaan. Sommigen vallen buiten alle regelingen en kunnen nergens terecht.

Met deze mensen komen wij geregeld in aanraking, bijvoorbeeld wanneer ze naar ons worden doorverwezen. Juist deze meest kwetsbaren willen wij helpen. Zonder hulp zullen sommigen het letterlijk niet overleven.
Dit willen en kunnen wij niet laten gebeuren!

Zij zijn mensen net als wij, net zo waardevol.
Ze hebben een thuis nodig.
Een plek waar ze worden opgenomen, gezien en gekend.
Waar ze tot rust kunnen komen en vervolgens geholpen worden om innerlijk te genezen en in hun hele mens-zijn tot bloei te komen.