Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Geldbesteding

Het geld dat wij ontvangen van particulieren, bedrijven, fondsen of vanuit andere bronnen, tezamen met andere inkomstenbronnen, wordt besteed aan de doelstelling van de stichting.
Onder de doelstelling van de stichting vallen op dit moment concreet kosten voor veilige opvang, levensonderhoud en begeleiding.