Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Hoe wij helpen

Samen met de hulpvrager bekijken we wat eerst nodig is. We proberen veilige opvang en levensonderhoud te organiseren en helpen met zaken die voor de meeste mensen heel gewoon zijn, maar waar getraumatiseerde mensen niet aan toe komen, bijvoorbeeld boodschappen doen, gezond eten, persoonlijke administratie, bezoek aan de huisarts en dergelijke. Daarnaast starten we met gesprekken en trainingen die gericht zijn op het herstel. We besteden aandacht aan alle gebieden van het leven: emotioneel, psychisch, geestelijk, fysiek en sociaal. Samen met de hulpvrager streven we naar werkelijke innerlijke genezing. Dit vraagt zowel van de hulpgever als van de hulpvrager volledige inzet en betrokkenheid. Doordat wij helpen waar andere hulp stopte (bijvoorbeeld vanwege veiligheidsproblemen of het niet vergoed worden van de hulp), ontstaat steeds meer vertrouwen en openheid om te werken aan diepliggende problemen. Als de hulpvrager na verloop van tijd voldoende is hersteld en in staat is te werken, helpen wij haar of hem op weg naar werk. Zo kan zij/hij op termijn op een zo volwaardig mogelijke manier deelnemen aan de maatschappij. Hierin werken we samen met andere organisaties.

Wij beseffen dat er veel slachtoffers zijn, dat de nood enorm is, groter dan wij als stichting aankunnen. Maar wij hopen bij te mogen dragen aan het herstel van tenminste enigen van hen.
We onderscheiden ons door de intensieve begeleiding, waarbij onze hulp zich richt op de gehele mens in al haar/zijn aspecten en verbanden.