Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Plannen & kosten

Niet alle mensen die onze hulp vragen, hebben opvang en levensonderhoud nodig. Ook niet iedereen heeft dezelfde intensieve begeleiding nodig. Daarom is het niet mogelijk om een algemeen geldende kostenbegroting per persoon te maken.
Voor de intensievere vormen van hulp is voldoende geld nodig voor woonruimte, levensonderhoud, begeleiding en activiteiten.

Opvanglocaties
Hulpvragers worden opgevangen bij particulieren thuis. Dit vraagt veel van hen die opvang bieden. Daarom moeten hulpvragers vaak verhuizen. Dit geeft innerlijke onrust en komt het herstelproces niet ten goede. Om hulpvragers een veilige woonplek te kunnen bieden, hebben we meerdere kleinschalige veilige locaties nodig. Daarom willen we graag woonruimte kunnen huren, zodat er stabiliteit ontstaat voor de hulpvrager.

Dagbestedingslocatie
We zoeken naar een veilige locatie waar hulpvragers activiteiten kunnen ontplooien die bij hen passen qua talenten, opleiding en belangstelling. Hier kunnen hulpvragers een gezonde dagbesteding en meer zelfwaardering krijgen. Dit is een belangrijk element in het herstelproces en kan helpen in toeleiding naar de arbeidsmarkt. Mogelijke financiële winst van de activiteiten stroomt terug naar de stichting en kan zo ingezet worden voor de realisatie van de doelstelling. Zo willen we werken aan mogelijkheden voor hulpvragers om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.