Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Waarden

hulpvrager centraal
Niet de organisatie, maar de hulpvrager staat centraal. Wij proberen ons als organisatie zoveel mogelijk bij de hulpvraag aan te passen. Dit vergt van ons dat we flexibel en creatief blijven.

gelijkwaardigheid
Uitgangspunt in ons werken is de principiële gelijkwaardigheid tussen hulpvrager en hulpgever. Hulpvrager en hulpgever gaan samen het proces van herstel in. Daarin kunnen zij beiden van elkaar leren. Afhankelijk van waartoe ze in staat zijn, kunnen hulpvragers ook meehelpen in de hulp aan andere hulpvragers. Ook vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden. Wij discrimineren niet.

hartsgericht
Wij benaderen hulpvragers vanuit een sterke betrokkenheid. De mensen die wij helpen, hebben veel alleen moeten doorstaan en zijn beschadigd in hun vertrouwen. Wij willen zoveel mogelijk naast hen staan en met hen meelopen op de weg van herstel. Juist wanneer de hulpvragers die persoonlijke betrokkenheid opmerken, verwachten wij dat zij het proces van herstel en verandering zullen aandurven. Dit betekent ook dat we versnippering van hulp willen voorkomen.

creatief
Het proces van herstel vraagt veel van hulpvragers. Vaak moeten zij nieuwe dingen leren of ervaringen uit het verleden op een nieuwe manier interpreteren. Dit is een creatief proces. Van hulpgevers vraagt dit open en flexibel mee te gaan in dit creatieve proces. Ook de moeilijke omstandigheden waarin hulpvragers  zich vaak nog bevinden, vraagt om creatieve oplossingen.