Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Victims of Violence

Hulp voor mensen zonder uitzicht

Wie wij zijn .

Wij bieden vanuit een multidisciplinair team hulp aan getraumatiseerde mensen. Daarnaast bieden wij hun indien nodig een veilige woonomgeving. De hulpverlening vindt plaats vanuit een positie van gelijkwaardigheid tussen hulpgever en hulpvrager. In onze hulpverlening staat centraal dat wij zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag van de individuele hulpvrager om hem/haar op maat professionele hulp te bieden. Wij helpen mensen die in de reguliere hulpverlening niet of onvoldoende geholpen worden. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de veiligheidsvraag. Om deze hulp te kunnen bieden, kunnen wij gebruikmaken van een uitgebreid netwerk en zijn wij niet afhankelijk van een intramurale omgeving die bij daders bekend kan worden.